Kosten besparen door goed HR-management

Personeelsverloop

Verloop van je personeel kan heel wat kosten met zich meebrengen. Vooral als dit verloop onverwachts is kan het een hoop stress geven. Er moet een vervanger worden gezocht. Deze moet vervolgens ingewerkt worden en dat kost vaak een hoop tijd en energie. Dat terwijl je al met een tekort in je organisatie zit en iedereen het al extra druk heeft.

Dit probleem komt bij veel organisaties meerdere keren per jaar voor. Met een goed HR-management kan je deze kosten en irritatie sterk verminderen.

WRQS Uitzendbureau

WRQS kan helpen bij bovenstaande problematiek. Dit kan bij kleine organisaties al op een eenvoudige wijze die we hieronder zullen beschrijven. Bij (middel)grote organisaties kunnen heel veel kosten worden bespaard. Na een gedegen onderzoek van WRQS waarbij ingezoomd wordt op de diverse werkplekken, het werkaanbod en de arbeidsmarkt komt WRQS met een advies hoe je als organisatie de in-, door- en uitstroom het beste kan organiseren. 

Werkaanbod

Als is eerste is het goed om stil te staan bij je werkaanbod. Als organisatie kan je seizoenspieken hebben waardoor meer mensen nodig zijn. Maar ook binnen de organisatie kan het soms op bepaalde afdelingen drukker of minder druk zijn. Dan zou je eigenlijk willen schuiven met je personeel. Maar is dat mogelijk? Tenslotte kan de markt onverwacht aantrekken. Dan trek je nieuwe medewerkers aan die je ook nog eens moet inwerken. Dit brengt veel kosten met zich mee. Als na een tijdje de markt weer krimpt wil je van je personeel af. Soms kan dat contractueel niet direct en daarnaast is het zonde om afscheid te nemen. De medewerker beviel immers zo goed en is tenslotte net helemaal ingewerkt? Daarom wordt de medewerker toch maar aangehouden ondanks dat dit ten koste gaat van de totale productiviteit. Al deze kosten kan WRQS voor u inzichtelijk maken, zodat (vooraf) een betere beslissing kan worden genomen en je als organisatie(grootte) kan meebewegen. 

Voorbeeld werkaanbod

Werkplekken

Binnen je organisatie heb je vast ook werkplekken waar je redelijk snel iemand voor kan vinden en waar het relatief weinig tijd kost om iemand op in te werken. Daarnaast heb je werkplekken die een heel complex takenpakket vormen en waar ook een hoger denkniveau of specifieke opleiding voor vereist is. WRQS kan per werkplek inzichtelijk maken welke werving- & selectiekosten + inwerkkosten er zijn. Daarnaast kan WRQS tips geven over hoe je de inwerkkosten kan verkleinen.

Flexschillen 

Als je weet wat het per werkplek kost om iemand op het gewenste niveau te laten acteren kun je daar je voordeel mee doen. Bij “complexe werkplekken” wil je zoveel mogelijk binding met je personeelsleden. Verloop wil je echt voorkomen dus die geef je (uiteindelijk) een vast contract. Dit is de vaste schil van je organisatie.

De in- en uitstroom wil je het liefst plaats laten vinden bij de meest eenvoudige werkplekken. Vaak wordt daarbij gebruik gemaakt van uitzendkrachten, de flexibele schil.

Als iemand goed presteert en ook meer in zijn mars heeft, zou je diegene ook kunnen opleiden voor iets complexere werkplekken. WRQS adviseert vooraf wel goed te kijken of er in de organisatie ook echt interne-opleidingsbehoefte is. Een kwalificatie matrix kan hierbij helpen. Hierin kan je vastleggen hoeveel mensen je voor specifieke taken/werkplekken je ingewerkt wilt hebben en wie waarvoor gekwalificeerd is. Met regelmaat zien we dat er te veel wordt opgeleid met alle kosten van dien. Denk aan het magazijn met 1 heftruck maar waar wel 7 mensen op kunnen rijden. 

Voorbeeld: op- en afschalen personeel

Flexpool

Ook bij kleinere organisaties kan een flexpool al interessant zijn. Wel heb je dan enkele werkplekken nodig die op elkaar lijken of waar je snel mensen op kan inwerken. Wat houdt zo’n flexpool in?

WRQS inventariseert de flexibiliteit van de uitzendkrachten (de flexschil van de organisatie). Per uitzendkracht wordt in kaart gebracht hoeveel uren per week men minimaal en maximaal zou willen werken. Door zo te plannen dat iedereen altijd zijn of haar minimaal aantal gewenste uren krijgt, hou je de mensen tevreden en voorkom je verloop. De uren die over zijn worden netjes verdeeld of gegeven aan de mensen die het best presteren. Vervolgens monitor je of de flexpool structureel tegen de max of min van zijn uren zit. Pas dán moet de pool vergroot of verkleind worden en pas dán maak je extra inwerkkosten. 

Advies WRQS 

Per geval/bedrijf kan gekozen worden om de totale workforce onder de loep te nemen of dat het onderzoek van WRQS alleen betrekking heeft op de instroom- of eventueel doorstroomplekken. In ieder geval komt WRQS met een praktisch stappenplan en een voorstel hoe je het gekozen HRM beleid kan monitoren en bijsturen.

HRM- beleid borgen en monitoren 

Na het advies van WRQS bepaal je uiteraard zelf als organisatie of je het HRM beleid (iets) aanpast. De ervaring leert dat het belangrijk is om iemand verantwoordelijk te maken die het beleid monitort en borgt in de organisatie. Deze kan het beleid doornemen met alle afdelingen die er mee moeten werken. We zien vaak dat afdelingen niet goed op de hoogte zijn. Hierdoor ontstaan de volgende situaties: 

  • Ongewenst verloop door goed presterende medewerkers (te) veel uren te geven en andere te weinig;
  • Interne uitruil van personeel vindt niet plaats. Afdelingen willen vaak hun beste medewerker niet kwijt. Ze zijn bang dat die niet terug komt en daarom sturen ze bij rustige tijden en drukte elders vaak minder goed personeel of flexwerkers naar andere afdelingen. Je zou juist je vaste personeel multi-inzetbaar willen hebben.
  • Overmatig opleiden door aardige / goed presterende medewerkers voor te veel plekken in te werken. Dit kost niet alleen inwerktijd van de medewerker maar ook begeleidingstijd. ook wordt niet gekeken tot welke schil de medewerker behoort en worden zelfs flexwerkers te multi inzetbaar gemaakt en krijgt iemand nog een training terwijl zijn contract bijna afloopt.
  • Onnodig uren bieden aan flexibel personeel. Met de uitzendkrachten kan afgesproken worden dat ze een minimaal aantal uren per dag krijgen. Bijvoorbeeld 6 uren. Toch mogen ze vaak een rustige dag afmaken en ook de laatste 2 uren blijven werken.
  • Afschalen met verkeerde uitzendkrachten. Afdelingen overzien niet het totale plaatje. Men heeft men geen weet van de uitzendkrachten op andere afdelingen, hoe die presteren en of deze al bijna op contract moeten. 

Iedereen tevreden

Als het nieuwe HRM- / flexbeleid goed bekend is en geborgd wordt in de organisatie kan je tijdig inspelen op veranderingen. Je kan dan betere keuzes maken. Dit zorgt voor kostenbesparingen in de organisatie en tevreden personeel. En dat kan weer zorgen voor een scherpere prijs en een betere naamsbekendheid.

Wil je hier eens over sparren met WRQS?

Bel: +3185 016 20 37
Whatsapp: +31 6 29 53 36 30
Mail: info@wrqs.nl

Fysio avontuur in Zwitserland

Meer informatie

Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website staan op "cookies toestaan" om u de best mogelijke ervaring te bieden. Als u deze website blijft gebruiken zonder uw cookie-instellingen te wijzigen, of wanneer u op "Accepteren" klikt, stemt u hiermee in.

Sluiten